FANDOM


Buddy FFX-2
"The Gullwings are on the job. We'll even give you our special bargain price."
—Buddy

Buddy (ダチ, Dachi) là bạn thân của Brother, đồng sáng lập Gullwings và là hoa tiêu trên tàu Celsius. Buddy có vẻ tập trung và có đầu óc tổ chức hơn ông bạn thất thường Brother của anh ta. Yuna phải hỏi anh ta mỗi lần chọn hướng đi trên tàu.

Trong game có nói anh ta từng ở trên phi thuyền Fahrenheit với Yuna trong cuộc chiến với Sin, nhưng khá thất vọng vì cô không nhớ anh ta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên