FANDOM


Cait Sith được dùng để chỉ:

Giải nghĩa từsửa

Từ Cait trong tiếng Gaelic ở Ireland và Scotland có nghĩa là loài mèo. Từ Sith được biến đổi từ từ Sidhe, mang nghĩa là truyện thần tiên dân gian hoặc các loài sinh vật thần tiên. Khi ghép lại, Cait Sith được cho là chỉ đến một loài mèo thần tiên trong truyền thuyết của người Celt thường ghé thăm vùng núi Scotland. [1]


PalomDSPortrait.png Đây là trang giải nghĩa: liệt kê những bài viết có tên gần giống nhau. Nếu bạn đến đây thông qua một đường dẫn bên ngoài website thì xin vui lòng kiểm tra kỹ đường dẫn xem có chính xác hay không để đọc được chính xác bài viết mà bạn cần. PoromDSPortrait.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên