FANDOM


Chocobo Eater

Chocobo Eater là một Fiend thuộc loài ăn thịt, ngay cái tên của nó đã chứng minh rõ điều này, khoái khẩu của nó là thịt chocobo. Nó là một con trùm trong cả Final Fantasy XFinal Fantasy X-2.


Xuất Hiệnsửa

Final Fantasy Xsửa

Bài viết chính: Chocobo Eater (Final Fantasy X)

Chocobo Eater, Tidus và cả nhóm chạm trán với nó khi nó đang đe dọa những con chocobo ngay trước Rin's Travel Agency nằm trên Mi'ihen Highroad.

Final Fantasy X-2sửa

Bài viết chính: Chocobo Eater (Final Fantasy X-2)

YRP đã chạm trán với Chocobo Eater một lần nữa để cứu bạn của họ là Calli. Đây là một con Chocobo Eater khác, có vẽ như lần này là con của tên Chocobo Eater mà Yuna cùng các Guardian của cô đã hạ gục trong Final Fantasy X.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên