FANDOM


Itadaki-Tidus Tidus: Chữ gì mà khó hiểu thế này ?
Đây là bài viết được copy từ trang final fantasy wiki tiếng Anh về, chưa được dịch sang tiếng Việt. Vì thế, mong bạn hãy giúp chúng tôi dịch bài này nếu có thể nhé.
Itadaki-Quistis Quistis: Hình như thiếu gì đó thì phải ?
Bài viết này có quá ít hình ảnh mình hoặc các hình ảnh được chèn vào không tồn tại, các bạn có thể giúp chúng tôi bài cách cập nhật hoặc upload lại các hình ảnh cho bài viết. Hãy giúp chúng tôi làm cho bài viết phong phú hơn.

Thu viện liệt kê những quái vật hoặc con trùm mà bạn phải đối đầu trong Final Fantasy X.

Mục lục

? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - V - W - X - Y - Z

Area Conquest - Species Contest - Original Creations

Những Con Trùm

?sửa

Asửa

Bsửa

Csửa

Dsửa

Esửa

Fsửa

Gsửa

Hsửa

Isửa

Ksửa

Lsửa

Msửa

Nsửa

Osửa

Psửa

Qsửa

Rsửa

Ssửa

Tsửa

Vsửa

Wsửa

Xsửa

Ysửa

Zsửa

Area Conquestsửa

Species Conquestsửa

Original Creationssửa

Những Con Trùmsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên