Fandom

Final Fantasy Wiki Vietnam

Danh sách nhân vật trong Final Fantasy IV

729bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Nhân Vật Có Thể Điều Khiểnsửa

Nhân Vật Không Thể Điều Khiển (NPC)sửa

Phản diệnsửa

Bộ Tứ Quỷ Vương Archfiendssửa

Các nhân vật khácsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên