FANDOM


FFVII Relationship Map.png

Bảng quan hệ giữa các nhân vật trong Final Fantasy VII đi kèm trong Ultimania.

Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy VII.

Nhân vật điều khiển đượcsửa

Nhân vật ẩnsửa

Nhân vật điều khiển tạm thờisửa

Nhân vật không điều khiển đượcsửa

Phản diệnsửa

Thành viên của tập đoàn Shinrasửa

Nhóm Turkssửa

Thành viên AVALANCHE sửa

Các Weaponsửa

Những nhân vật khácsửa

Nhân vật trong quá khứsửa

Nhân vật phụsửa

 • Scotch
 • Kotch - A lackey for Don Corneo.
 • Teioh
 • Andy - A racing chocobo
 • Arl - A racing chocobo
 • Dario - A racing chocobo
 • Edward - A racing chocobo
 • Fox - A racing chocobo
 • Jenny - A racing chocobo
 • Joel - A racing chocobo
 • John - A racing chocobo
 • Lia - A racing chocobo
 • Pau - A racing chocobo
 • Rica - A racing chocobo
 • Sean - A racing chocobo
 • Sara - A racing chocobo
 • Terry - A racing chocobo
 • Tim - A racing chocobo
 • Tom - A racing chocobo
 • Young - A racing chocobo
 • Mr. Hangman - A worker in the Ghost Square.
 • Elder Bugah
 • Elder Hargo
 • Doctor - A doctor who treats Cloud in Mideel.
 • Pipe Guy - A man who lives in a pipe in Sector 5.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên