FANDOM


Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy X.

Nhân vật điều khiển đượcsửa

Nhân vật điều khiển tạm thờisửa

Nhân vật không điều khiển đượcsửa

Nhân vật phản diệnsửa

Summonersửa

Guardiansửa

Những chiến binh Crusadersửa

Những Maestersửa

Người Al Bhedsửa

Bộ tộc Ronsosửa

Người Guadosửa

Cầu thủ Blitzballsửa

Những nhân vật khácsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên