FANDOM


Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy X-2.

Nhân vật điều khiển đượcsửa

Nhân vật không điều khiển đượcsửa

Phản diệnsửa


Gullwings (Nhóm Cánh chim hải âu)sửa

Youth League (Liên minh Thanh niên)sửa

New Yevon (Phái Tân Yevon)sửa

Machine Faction (Đảng Cơ Giới)sửa

LeBlanc Syndicate (Công đoàn LeBlanc)sửa

Những nhân vật khácsửa


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên