FANDOM


Bên dưới là danh sách các nhân vật chính - phụ trong Final Fantasy XIII.

Nhân Vật Điều Khiểnsửa

Nhân Vật Kháchsửa

NPCsửa

Quan Chức Sanctumsửa

Nhân Vật Khácsửa

Các fal'Ciesửa

Các Vị Thần Được Đề Cập Trong Datalogsửa

Thông Tin Ngoài Lềsửa

  • Với tổng cộng bao gồm 20 nhân vật, Final Fantasy XIII là game có số nhân vật ít thứ nhì trong loạt game Final Fantasy. Cùng hạng với Final Fantasy II có 20 nhân vật trong bản trên hệ máy PSP (nhưng chỉ có 19 trong bản gốc trên hệ máy Famicom). Còn game có số nhân vật ít nhất tính đến hiện nay là Final Fantasy III, với 17 nhân vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên