FANDOM


Dark Magus Sisters

Bộ 3 Dark Magus Sisters, bao gồm Dark Mindy, Dark CindyDark Sandy, là những con trùm phụ trong bản International và PAL của Final Fantasy X. Người chơi có thể gặp họ ở Mushroom Rock Road. Có thể chiến đấu với cả 3, hoặc từng người một nếu người chơi chạy trốn thành công. Cả 3 chị em có thể bị đánh bại dễ dàng nếu theo chiến thuật sau [1].

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên