FANDOM


Demo

Bản demo kĩ thuật cho Final Fantasy VII là bản làm lại của đoạn opening trong Final Fantasy VII cổ điển, cho thấy sức mạnh đồ họa của PlayStation 3 của Sony. Khi nó được giới thiệu, một lượng lớn fan đã xem đây là hi vọng để Square làm lại Final Fantasy VII. Tuy vậy Square Enix đã phủ nhận điều này.

See Alsosửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên