FANDOM


Elma FFX

Elma trong FFX

Elma (エルマ, 'Eruma) là một nhân vật không điều khiển được trong Final Fantasy XX-2.

Cô là thành viên của Chocobo Knights (Đoàn kị binh Chocobo) tham gia trong chiến dịch Operation Mi'ihen cùng với Đội trưởng LucilClasko. Sau khi Sin bị đánh bại, cô tham gia Youth League với các đồng đội, và một lần nữa, nắm quyền chỉ huy chỉ đứng dưới Lucil. Cá tính của cô là cực kì lạc quan, yêu đời và cô luôn sẵn lòng chào đón Công nương Yuna.

Chiến đấusửa

Bài viết chính: Elma (Boss)

Trong Final Fantasy X-2, người chơi phải chiến đấu với Elma 2 lần ở Mushroom Rock.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên