Fandom

Final Fantasy Wiki Vietnam

Final Fantasy Wiki:Hình ảnh nổi bật/Type-0 New Year

< Final Fantasy Wiki:Hình ảnh nổi bật

729bài viết
trên wikia này
Add New Page
Thảo luận0

Hình Ảnh Nổi Bật Tuần Này

Chúc mừng năm mới từ Rem!

Lời chúc mừng năm mới từ Hajime Tabata, đạo diễn của Final Fantasy Type-0. Tabata đã phát hành một tấm card vào ngày 23 tháng 12, với câu nói "do những điều kiện của thị trường và nhiều nhân tố khác", việc phát hành ở phương Tây của Type-0 đã không được thực hiện vào thời điểm phát hành trên PSP năm 2011 của game. Tuy nhiên, Tabata tin rằng tiếng nói của cộng đồng fan sẽ thúc đẩy Square Enix phát hành tựa game này trong tiếng Anh và cảm ơn họ vì đã biến cổng HD cho game thành hiện thực.

Final Fantasy Type-0 được lên lịch phát hành trên Playstation 4 và XBox One vào ngày 17 tháng 3 ở khu vực Bắc Mỹ và ngày 20 tháng 3 ở khu vực châu Âu. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên