FANDOM


Hiện nay chúng tôi đang khởi động lại dự án Final Fantasy Wiki. Nêu bạn có nhiệt huyết muốn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi xin hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email navaroseol@yahoo.com. Nhóm sẽ bắt đầu hoạt động trở lại vào tháng 1/2015. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Nếu bạn là người có văn hoá, xin hãy tôn trọng từng bài viết, hãy sửa những gì bạn thấy hợp lý và chắc chắn rằng đúng, mọi người làm Final Fantasy Wiki chỉ là vì tình yêu đối với Final Fantasy, tất cả đều hoàn toàn không có lợi nhuận và tình nguyện, cho nên hãy biết quý trọng công sức mà họ bỏ ra vì cộng đồng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên