FANDOM


Final Fantasy X Boss
Geneaux's Tentacle
{{{japan}}} ({{{romaji}}})
Geneaux's Tentacle
Thông Số
HP (Overkill) MP
450 (500) 10
Strength Magic Defense
14 1 1
M. Defense Agility Accuracy
1 10 20
Evasion Luck
0 10
AP (Overkill) Gil
5 (7) 30
Thuộc Tính
Fire Lightning Water Ice Holy
- Kháng Hấp thụ Kháng -
Địa Điểm Kilika Steps
Steal Được N/A
Hiếm Steal Được N/A
Thường Rơi Ability Sphere
Hiếm Khi Rơi Ability Sphere
Rơi Weapon N/A
Rơi Armor N/A
Bribe N/A
Kĩ Năng Physical attack, Tentacles absorb magic!
Ronso Rage N/A
Kháng Lại Zanmato (Lv. 4)
Miễn Dịch Silence, Sleep, Darkness, Poison, Petrification, Zombie, Threaten, Death, Provoke, Doom, Eject
Thông Tin Khác Ngăn cản các đòn tấn công pháp thuật nhằm vào Sinspawn Geneaux.

Geneaux's Tentacles là một con trùm trong Final Fantasy X. Chúng là những cái vòi của Sinspawn Geneaux, xuất hiện trong trận đấu cùng với nó bao gồm 2 x Geneaux's Tentacles và 1 x Sinspawn Geneaux.

Chiến Thuật Đánhsửa

Bài viết chính: Sinspawn Geneaux#Strategy

Những cái vòi này sẽ cản những đòn tấn công phép thuật nhằm vào con Geneaux, thêm vào đó là các đòn tấn công gây ra trạng thái Poison. Tiêu diệt những còn này trước khi tiếp cận con Geneaux. Những cái vòi rất yếu và không khó để hạ gục, chỉ cần sử dụng các đòn tấn công vật lý và phép Fire cho đến khi chúng chết.

Kẻ Thù Liên Quansửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên