FANDOM


Trong Final Fantasy X, Guardian là một chiến binh có nhiệm vụ bảo vệ một summoner trên đường hành hương ở Spira để tiêu diệt Sin và mang lại Calm (Hòa bình). Hầu hết summoner ra đi với 1 hoặc 2 Guardians, trong khi số khác, đáng chú ý là Yuna, có đến 6 hộ vệ. Guardian đầu tiên, cũng là người đầu tiên đánh bại Sin là Lord Zaon, guardian của Công nương Yunalesca, cũng là High Summoner đầu tiên. Một nhiệm vụ khác của guardian là hiến dâng thân xác trong nghi thức Final Summoning để tiêu diệt Sin và sau cùng lại trở thành Sin mới, dù có vẻ như cả summoner và guardian đều không biết điều này trước khi gặp Yunalesca.

Những Guardian đã biếtsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên