FANDOM


Đây là bài viết hướng dẫn cách viết và sửa bài trên Final Fantasy Wiki tiếng Việt.

Đăng ký tài khoảnSửa đổi

Mặc dù việc chỉnh sửa và viết bài trên wiki không đòi hỏi phải có tài khoản nhưng để tiện cho người viết bài và người quản lý wiki dễ quản lý các bài viết, người viết bài nên đăng ký một tài khoản cho mình trên Final Fantasy Wiki. Ngoài ra việc upload hình ảnh và các file đòi hỏi người viết bài phải có tài khoản.

Cách đăng ký tài khoản:

 • Click vào nút mở một tài khoản

Huongdan1


 • Điền đầy đủ các thông tin và click vào nút Create Account.

Huongdan2


Tìm kiếm bài viếtSửa đổi

Người viết bài sử dụng công cụ tìm kiếm trên sidebar để tìm kiếm bài cần viết. Nếu bạn chưa biết cần phải viết bài nào thì có thể vào trang này để tìm bài cần viết: Cần dịch

Huongdan3


Nếu bài viết đã cóSửa đổi

 • Click vào nút Sửa đổi để sửa bài.

Huongdan4


 • Bạn sẽ được đưa đến trang sửa bài viết. Đây là khung sửa bài viết, bạn sửa trong khung này và nhấn nút Lưu trang để lưu lại.

Huongdan6


Nếu bài viết chưa cóSửa đổi

 • Bạn sẽ được đưa đến trang tìm kiếm. Nếu trong số các trang hiển thị không có bài bạn cần tìm nghĩa là bài chưa được viết.

Huongdan8


 • Quay lại trang chủ và dùng công cụ tạo trang để tạo bài viết mới.

Huongdan9


Huongdan10


 • Copy toàn bộ bài viết trong khung chỉnh sửa vài paste lại vào khung chỉnh sửa bài viết ở Final Fantasy Wiki tiếng Việt.

Huongdan11


Cách chỉnh sửa bài viếtSửa đổi

Bạn có thể bỏ qua những phần lằng nhằng không hiểu trong bài viết và kéo khung xuống phần cần chỉnh sửa.

Huongdan7


Công cụSửa đổi

Thanh công cụ ở phần chỉnh sửa theo thứ tự từ trái qua phải gồm có các nút:

Huongdan5


 • B: Chữ in đậm.
 • I: Chữ in nghiêng.
 • AB: Link đến các bài viết khác trong cùng wiki.
 • Link đến các bài nằm ngoài wiki.
 • A: Tiêu đề.
 • Đưa hình ảnh có sẵn trên wiki vào bài viết.
 • Link đến file trong wiki.
 • n: Công thức toán.
 • W: Bỏ qua định dạng wiki.
 • Chữ ký.
 • -: Dòng kẻ ngang.
 • Upload và đưa hình ảnh vào bài viết.
 • Đưa phim vào bài viết.

Các định dạng wikiSửa đổi

 • Link đến bài viết khác trong cùng wiki: Viết [[Chocobo]] sẽ tạo ra link Chocobo.
 • Chữ in đậm: Viết '''B''' sẽ tạo ra B.
 • Chữ in nghiêng: Viết ''In'' sẽ tạo ra In.
 • Hình ảnh: Viết [[Tập_tin:Squall.jpg]] sẽ tạo ra hình ảnh Squall.
 • Tiêu bản: Là khung được người viết khác tạo sẵn. Có định dạng {{Tên tiêu bản|Nội dung}}. Nếu bạn không có kinh nghiệm sử dụng wiki, xin đừng chỉnh sửa nội dung tiêu bản.