FANDOM


Final Fantasy X Enemy
Ipiria
イピリア (Ipiria)
Ipiria
Thông Số
HP (Overkill) MP
180 (270) 35
Strength Magic Defense
15 1 1
M. Defense Agility Accuracy
120 13 0
Evasion Luck
7 15
AP (Overkill) Gil
24 (48) 46
Thuộc Tính
Fire Lightning Water Ice Holy
Kháng - - Kị -
Địa Điểm Mi'ihen Highroad (Chỉ ở Oldroad) Mushroom Rock
Steal Được Soft
Hiếm Steal Được Petrify Grenade
Thường Rơi Speed Sphere
Hiếm Khi Rơi Power Sphere
Rơi Weapon Piercing, Firestrike, Lightningstrike, Waterstrike, Icestrike, Distil Speed
Rơi Armor Slow Ward, Defense +3%
Bribe Petrify Grenade x3 (3,600 gil)
Kĩ Năng Physical attack only
Ronso Rage N/A
Kháng Lại Silence (20), Sleep (20), Darkness (20)
Miễn Dịch None
Thông Tin Khác N/A

Ipiria là một con quái vật trong Final Fantasy X. Con này có thể tìm thấy tại Mi'ihen Highroad, nhưng chỉ ở trên đoạn Oldroad nó mới xuất hiện. Nó thuộc loài bò sát, có khả năng kháng phép cao và tốc độ rất nhanh. Những đòn tấn công vật lý của nó đôi khi gây ra các trang thái Silence hoặc Petrify. Nếu tấn công nó thì hãy dùng những nhân vật có Accuracy cao, điển hình là Tidus hoặc Wakka. Vật phẩm nhặt được khi giết nó là vũ khí có thuộc tính, giáp có Defense +3% và/hoặc Slow Ward.

Kẻ Thù Liên Quansửa

Final Fantasy X-2sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên