FANDOM


Libra aka Scan là 1 magic truyền thống xuất hiện ở hầu hết các phân FF.Tùy theo cấp độ mà Scan có thể liệt kê nhưng thông tin về đối tượng bị Scan như lượng HP/MP,weakness/strongness,đa số đối tượng ở đây là monster và villian

Ở FF8,scan có thể dùng trên các hero và phản ánh một phần nào tính cách của Hero

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên