FANDOM


Kẻ Thù Trong Final Fantasy IV
D. Mist
ミストドラゴン (MisutoDoragon)
FFIV-MistDragon MistDragon2-ffiv
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
10 465 29
Strength Magic
16 10
Defense M. Defense Evasion
5 31 0
EXP Gil
700 200
Địa Điểm Mist Cave
Loại None
Steal Được N/A
Rơi Vật Phẩm N/A
Kỹ Năng ColdMist
Yếu Với None
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ Holy
Thông Tin Khác
Mist Dragon
ミストドラゴン (MisutoDoragon)
FFIV-MistDragon MistDragon2-ffiv
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
10 465 29
Strength Magic
16 10
Defense M. Defense Evasion
5 31 0
EXP Gil
700 200
Địa Điểm {{{J2e Location}}}
Loại None
Steal Được {{{J2e Steal}}}
Rơi Vật Phẩm {{{J2e Drop}}}
Kỹ Năng {{{J2e Abilities}}}
Yếu Với None
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch {{{J2e Immune to}}}
Hấp Thụ Holy
Thông Tin Khác
Mist D.
ミストドラゴン (MisutoDoragon)
FFIV-MistDragon MistDragon2-ffiv
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
10 465 29
Strength Magic
16 10
Defense M. Defense Evasion
5 31 0
EXP Gil
700 200
Địa Điểm Mist Cave
Loại None
Steal Được N/A
Rơi Vật Dụng N/A
Abilities ColdMist
Yếu Với None
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ Holy
Thông Tin Khác
Mist Dragon
ミストドラゴン (MisutoDoragon)
MistDragon-ffiv-gba MistDragon2-ffiv-gba
#234#235 #236
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
10 465 29
Strength Magic
16 10
Defense M. Defense Evasion
5 31 0
EXP Gil
700 200
Địa Điểm Mist Cave
Loại None
Rơi Vật Dụng N/A
Kỹ Năng Cold Mist
Yêu Với None
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ Holy
Thông Tin Khác
Mist Dragon
ミストドラゴン (MisutoDoragon)
DSMistdragonBattle
#153#154 #155
Số Liệu Thống Kê
Level HP
12 556
EXP Gil
1,112 0
Địa Điểm Mist Cave
Steal Được N/A
Thường Đánh Rơi N/A
Thỉnh Thoảng Rơi N/A
Hiếm Khi Rơi N/A
Rất Khó Rơi N/A
Kỹ Năng Freezing Mist
Yếu Với Dark
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse
Miễn Dịch Earth
Hấp Thụ Holy
Xem thêm: Mist Dragon.

Mist Dragon là một con trùm trong Final Fantasy IV. Đây chính là con trùm đầu tiên mà bạn phải chạm trán trong game.

Chiến Thuậtsửa

Mist Dragon là một con trùm tương đối dễ. Hãy cho Cecil sử dụng những đòn tấn công bình thường hoặc có kèm theo Darkness nếu bạn muốn thử cảm giác mạnh, còn Kain thì sử dụng kĩ năng Jump và phục hồi HP cho tổ đội. Con rồng này đa số sử dụng những đòn tấn công vật lý bình thường, sau khi mất một lượng HP kha khá, nó sẽ biến thành một làn sương khiến cho những đòn tấn công của bạn bị trượt, và khi này nó sẽ đánh trả lại bạn bằng đòn Freezing Mist, vì thế hay dùng lệnh Defend và đợi cho đến khi nó hiện trở lại nguyên hình. Lúc này, cứ đánh như lúc đầu thì nó sẽ bị tiêu diệt.

Thư Việnsửa

 
FFIV Cold Mist
 
FFIV Freezing Mist DS

Kẻ Thù Liên Quansửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên