FANDOM


Xem thêm: Mythril Equipment.


Trong Final Fantasy III, Mythril Ring được dùng để đánh đuổi Djinn và hóa giải lời nguyền lên những người tại SasuneKazus. Ban đầu nó được đưa tới cho nhà vua Sasune bởi Takka, cha nuôi của Refia, và nó được trao cho công chúa Sara người đã mang nó theo cùng cô ấy tới Sealed Cave, nơi bạn gặp Sara.

Khi cả nhóm gặp Sara, cô ta muốn gia nhập nhóm và tiêu diệt Djiin, nhưng khi họ chiến đấu với hắn ta, Djiin đã có sức mạnh của bóng tối và Mythril Ring trở nên vô dụng. Sau khi cả nhóm đánh bại Djiin thì công chúa Sara đã có thể sử dụng nó để tiêu diệt Djiin và để chiếc nhẫn này vào dòng suối tại Sazune Castle nhằm phá giải lời nguyền của Djiin.