FANDOM


Final Fantasy X Boss
Negator
アルベドシーラー (Arubedoshīrā)
Negator (FFX)
Thông Số
HP (Overkill) MP
1,000 (1,000) 1
Strength Magic Defense
1 1 1
M. Defense Agility Accuracy
1 0 0
Evasion Luck
0 0
AP (Overkill) Gil
220 (330) 300
Thuộc Tính
Fire Lightning Water Ice Holy
Kháng - Kháng Kháng Kháng
Địa Điểm Lake Macalania
Steal Được Hi-Potion
Hiếm Steal Được Hi-Potion
Thường Rơi Hi-Potion; Hi-Potion x2
Hiếm Khi Rơi Hi-Potion; Hi-Potion x2
Rơi Weapon Piercing, Lightningstrike
Rơi Armor Fire Ward, Lightning Ward, Water Ward, Ice Ward
Bribe None
Kĩ Năng N/A
Ronso Rage N/A
Kháng Lại Zanmato (Lv. 4)
Miễn Dịch Silence, Sleep, Darkness, Poison, Petrification, Zombie, Threaten, Death, Provoke, Doom, Regen, Scan, Eject

Negator là một con trùm trong Final Fantasy X. Nó là một loại Machina và được tạo ra từ con trùm Crawler trong trận đánh tại Lake Macalania. Negator được tạo ra để khiến cho cả nhóm không thể sử dụng được phép thuật hay triệu hồi các Aeon.

Chiến Thuậtsửa

Bài viết chính: Crawler (Final Fantasy X)#Strategy

Trong trận đánh với Crawler, lần lượt nó sẽ tạo ra mỗi lần một con Negator. Trong khi Negator được thả ra, các loại phép thuật và khả năng triệu hồi của bạn sẽ bị khóa; nhưng nếu bạn phá hủy Negator thì Crawler sẽ bắt đầu nạp năng lượng cho chiêu Mana Beam. Và khi bạn niệm phép thuật lên con Crawler sau khi con Negator bị phá hủy thì nó sẽ tạo ra một con Negator mới.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên