FANDOM


Quezacolt: xuất hiện tại FF8(có lẽ là duy nhất) GF Quezacolt được lấy từ tên của vị thần của người Aztec và Maya cổ , thần Quezacolt. Vị thần cổ đại Quezacolt được coi là vị thần sáng tạo nên mọi thứ , bao gồm cả loài người.

Queza là GF có thể lấy từ đầu game và đại diện cho nguyên tố Sấm(element Light or Thunder),Queza có một số ability rất quan trọng như Card Mod(tối quan trọng cho việc ém level) và Thunder/wind RF( đổi item lấy magic thunder hoặc ưind)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên