FANDOM


FF3-NES-Ranger-1-
250px-FF3-Ranger-1-
Xem thêm: Ranger.

Ranger (hay còn gọi là Hunter hoặt Acher) là một job trong Final Fantasy III. Người chơi nhận job này từ Fire Crystal. Các nhân vật thuộc job Ranger có tay nghề cao trong việc sử dụng cung tên. Tuy nhiên, họ phải chi khá nhiều tiền cho những mũi tên. Với một cây cung và những mũi tên trong tay, Ranger có thể gây sát thương ở cả phía trước và phía sau đối thủ. Họ cũng có thể sử dụng cả boomerang.

Kĩ Năngsửa

Bản NESsửa

  • Kĩ Năng Đặc Biệt - White Magic Level 1-3, ngoại trừ Aero (chỉ trên bản NES)

Bản DSsửa

  • Kĩ Năng Đặc Biệt - Barrage (chỉ trên bản DS)

Ranger bắn 4 mũi tên vào 4 kẻ thù ngẫu nhiên nhưng với lượng sát thương thấp hơn. Lượng sát thương sẽ giảm ít hơn khi cấp độ của job tăng.

Trang bị
Vũ khí Artemis Bow* | Boomerang* | Bow | Chakram* | Elven Bow | Eurytos Bow | Fire Arrow | Great Bow | Holy Arrow | Ice Arrow | Iron Arrow | Killer Bow | Light Arrow | Magic Arrow | Medusa Arrow | Poison Arrow | Rune Bow | Selene Bow | Sleep Arrow | Wooden Arrow | Yoichi Arrow | Yoichi Bow
Nón Black Cowl | Feathered Hat | Ice Helm | Leather Cap | Mythril Helm | Ribbon | Shell Helm
Áo Black Garb | Flame Mail | Ice Armor | Leather Armor | Mythril Armor | Shell Armor | Vest
Tay Bronze Bracers | Diamond Gloves | Mythril Gloves | Power Bracers | Protect Ring
White Magic* Blindna | Cure | Cura | Mini | Poisona | Sight | Teleport | Toad

Chỉ sốsửa

Level Str Agi Vit Int Mnd Level Str Agi Vit Int Mnd
Bản NES
Bản DS
1 5 20 5 5 5 1 5 5 5 5 5
10 12 27 12 7 7 10 10 11 10 9 9
20 19 35 19 9 9 20 17 20 16 14 14
30 26 43 26 11 11 30 24 28 22 18 18
40 33 51 33 13 13 40 31 36 28 22 22
50 40 59 40 15 15 50 38 45 34 26 26
60 47 67 47 17 17 60 44 53 40 29 29
70 54 75 54 19 19 70 51 61 46 33 33
80 62 83 62 21 21 80 58 69 52 37 37
90 69 91 69 23 23 90 65 78 58 41 41
99 75 98 75 25 25 99 71 85 63 45 45

Độ tăng trưởng MPsửa

Level Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8
Bản NES
1 4 0 0 0 0 0 0 0
10 8 2 0 0 0 0 0 0
20 10 5 3 0 0 0 0 0
30 12 7 5 0 0 0 0 0
40 13 8 7 0 0 0 0 0
50 14 10 9 0 0 0 0 0
60 16 11 10 0 0 0 0 0
70 17 12 11 0 0 0 0 0
80 18 13 12 0 0 0 0 0
90 19 14 14 0 0 0 0 0
99 20 15 14 0 0 0 0 0

Thư viện ảnhsửa


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên