FANDOM


Xem thêm: Red Mage.
FF3-RedMage
FF3-NES-RedMage

Red Mage là một job trong Final Fantasy III. Người chơi nhận job này từ Wind Crystal. Trong đoạn mở đầu FMV của bản remake trên hệ DS, Ingus được miêu tả như là một Red Mage. Red Mage có thể sử dụng một lượng lớn các loại vũ khí và có thể thi triển cả Black Magic lẫn White Magic. Tuy nhiên, họ không thể sử dụng một cách thuần thục một trong hai loại phép đó.

Thống kêsửa

Red Mage có thể sử dụng White MagicBlack Magic ở cấp độ thấp hơn. Tuy nhiên, kĩ năng này chỉ thật sự hữu dụng khi ở đầu game vì về sau người chơi sẽ nhận được các lớp nhân vật linh hoạt hơn. Sự tăng trưởng về chỉ số cũng như mỗi loại chỉ số của họ đều kém. Nếu không có kĩ năng Dualcast như trong Final Fantasy V, Red Mage thường bị cho là rất yếu.

  • Kĩ Năng Đặc Biệt - White Magic và Black Magic Level 1 - 5 (chỉ trên bản DS)
Trang bị
Vũ khí Blood Sword | Bow | Break Blade | Dagger | Defender | Excalibur | Fire Rod | Fire Staff | Freezing Blade | Golden Sword | Golem Staff | Great Bow | Holy Arrow | Ice Rod | Ice Staff | Iron Arrow | Killer Bow | Knife | Light Rod | Light Staff | Longsword | Main Gauche | Mythril Knife | Mythril Rod | Mythril Sword | Poison Dagger | Royal Sword | Rune Staff | Salamand Sword | Serpent Sword | Staff | Tyfring | Ultima Weapon | Wightslayer | Wizard Rod | Wooden Arrow
Khiên Aegis Shield | Crystal Shield | Ice Shield | Leather Shield | Mythril Shield
Nón Crystal Helm | Feathered Hat | Ice Helm | Leather Cap | Mythril Helm | Ribbon | Shell Helm
Áo Black Robe | Crimson Vest* | Crystal Mail | Flame Mail | Ice Armor | Leather Armor | Mythril Armor | Reflect Mail | Shell Armor | Vest | White Robe
Tay Bronze Bracers | Crystal Gloves | Diamond Bracers | Mythril Bracers | Mythril Gloves | Protect Ring | Rune Bracers
White Magic Aero | Blindna | Confuse | Cure | Cura | Curaga* | Libra | Mini | Poisona | Protect* | Raise* | Sight | Silence | Teleport | Toad
Black Magic Blind | Blizzard | Blizzara | Blizzaga | Break | Erase* | Fire | Fira | Poison | Raze* | Shade | Sleep | Thunder | Thundara | Thundaga*

Phép đánh dấu * là những phép Level 5 và chỉ có thể sử dụng bởi Red Mage trong bản DS.

Chỉ sốsửa

Level Str Agi Vit Int Mnd Level Str Agi Vit Int Mnd
NES Version
DS Version
1 6 7 5 6 6 1 5 5 5 5 5
10 10 13 8 10 10 10 10 10 10 10 10
20 15 20 10 15 15 20 15 15 16 16 16
30 19 26 13 19 19 30 20 20 22 22 22
40 24 32 15 24 24 40 24 24 28 28 28
50 28 39 18 28 28 50 29 29 34 34 34
60 33 45 20 33 33 60 34 34 40 40 40
70 37 52 23 37 37 70 38 38 46 46 46
80 42 58 25 42 42 80 43 43 52 52 52
90 46 64 28 46 46 90 48 48 58 58 58
99 50 70 30 50 50 99 52 52 63 63 63

Độ tăng trưởng MPsửa

Level Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8 Level Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8
NES Version
DS Version
1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
10 9 4 1 0 0 0 0 0 10 8 1 0 0 0 0 0 0
20 12 7 5 4 0 0 0 0 20 13 5 3 2 0 0 0 0
30 15 10 8 7 0 0 0 0 30 17 8 5 4 1 0 0 0
40 17 12 11 10 0 0 0 0 40 22 11 8 6 2 0 0 0
50 19 15 13 12 0 0 0 0 50 26 15 10 8 4 0 0 0
60 21 17 16 15 0 0 0 0 60 31 18 13 10 5 0 0 0
70 23 19 18 17 0 0 0 0 70 35 21 15 11 7 0 0 0
80 25 21 20 19 0 0 0 0 80 40 25 17 13 8 0 0 0
90 27 23 22 21 0 0 0 0 90 45 28 19 15 10 0 0 0
99 29 24 23 22 0 0 0 0 99 49 31 21 16 11 0 0 0

Gallerysửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên