FANDOM


FFIV Scarmiglione VS Party

Cá nhóm đối mặt với Scarmiglione.

Xem thêm: Scarmiglione.

Scarmiglione, có tên Milon trong bản gốc trên hệ máy SNES và bản trên hệ máy PlayStation, đây là một con boss trong Final Fantasy IV. Nó là một con quái vật gớm ghiếc có biệt danh là Kẻ Gây Tai Họa và là một trong bộ tứ quỷ vương Archfiends của Golbez. Nhóm bạn phải chiến đấu với nó tổng cộng là ba lần (trong đó có hai lần vào giai đoạn đầu game). hắn thuộc loại Undead, vì thế có chung đặc điểm là yếu với Fire và các phép thuật phục hồi.

Trận Đấu Đầu Tiênsửa

Kẻ Thù Trong Final Fantasy IV
Milon
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
Milon battle sprite
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
15 3,500 218
Strength Magic
19 15
Defense M. Defense Evasion
2 0 45%
EXP Gil
3,200 2,000
Địa Điểm Mount Ordeals
Loại None
Steal Được N/A
Rơi Vật Phẩm N/A
Kỹ Năng Lit1
Yếu Với N/A
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch N/A
Hấp Thụ N/A
Thông Tin Khác
Scarmiglion
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
Milon battle sprite
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
15 3,500 218
Strength Magic
19 15
Defense M. Defense Evasion
2 0 45%
EXP Gil
3,200 2,000
Địa Điểm {{{J2e Location}}}
Loại None
Steal Được {{{J2e Steal}}}
Rơi Vật Phẩm {{{J2e Drop}}}
Kỹ Năng {{{J2e Abilities}}}
Yếu Với N/A
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch {{{J2e Immune to}}}
Hấp Thụ N/A
Thông Tin Khác
Milon
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
Milon battle sprite
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
15 3,500 218
Strength Magic
19 15
Defense M. Defense Evasion
2 0 45%
EXP Gil
3,200 2,000
Địa Điểm Mount Ordeals
Loại None
Steal Được N/A
Rơi Vật Dụng N/A
Abilities Bolt1
Yếu Với N/A
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch N/A
Hấp Thụ N/A
Thông Tin Khác
Scarmiglione
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
Scarmiglione-ffiv-gba
#212#213 #214
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
15 3,500 218
Strength Magic
19 15
Defense M. Defense Evasion
2 0 45%
EXP Gil
3,200 2,000
Địa Điểm Mount Ordeals
Loại None
Rơi Vật Dụng N/A
Kỹ Năng Thunder
Yêu Với N/A
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch N/A
Hấp Thụ N/A
Thông Tin Khác
Scarmiglione
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
FFIV Scarmiglione ds
#160#161 #162
Số Liệu Thống Kê
Level HP
25 1,200
EXP Gil
3,690 2,500
Địa Điểm Mount Ordeals
Steal Được N/A
Thường Đánh Rơi N/A
Thỉnh Thoảng Rơi N/A
Hiếm Khi Rơi N/A
Rất Khó Rơi N/A
Kỹ Năng Thunder
Yếu Với Fire, Holy
Kháng Lại Dark
Miễn Dịch Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse
Hấp Thụ Ice

Trong trận đấu, Scarmiglione triệu hồi những con Skullnant và đánh trả lại các đòn tấn công của các nhân vật bằng phép Thunder lên một thành viên ngẫu nhiên trong nhóm. Sau khi tiêu diệt hết bọn Skullnants, trận đấu sẽ trở nên dễ dàng vô cùng, bạn chỉ việc sử dụng phép Fire để tấn công hắn, nhưng sau khi đánh bại hắn, mọi chuyện chưa hẳn kết thúc vì bạn còn phải đối mặt với biến thể của hắn trong trận thứ hai.

Trận Đấu Thứ Haisửa

Kẻ Thù Trong Final Fantasy IV
Milon Z
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
Milon Z
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
15 3,523 220
Strength Magic
46 31
Defense M. Defense Evasion
1 22 90%
EXP Gil
3,600 2,500
Địa Điểm Top of Mount Ordeals
Loại Undead
Steal Được N/A
Rơi Vật Phẩm N/A
Kỹ Năng Poison, Mute, DullSong
Yếu Với Fire, Holy, Throw
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch N/A
Hấp Thụ Ice
Thông Tin Khác Uses poisonous physical attacks
Scarmiglion
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
Milon Z
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
15 3,523 220
Strength Magic
46 31
Defense M. Defense Evasion
1 22 90%
EXP Gil
3,600 2,500
Địa Điểm {{{J2e Location}}}
Loại Undead
Steal Được {{{J2e Steal}}}
Rơi Vật Phẩm {{{J2e Drop}}}
Kỹ Năng {{{J2e Abilities}}}
Yếu Với Fire, Holy, Throw
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch {{{J2e Immune to}}}
Hấp Thụ Ice
Thông Tin Khác Uses poisonous physical attacks
Milon Z.
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
Milon Z
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
15 3,523 220
Strength Magic
46 31
Defense M. Defense Evasion
1 22 90%
EXP Gil
3,600 2,500
Địa Điểm Mt. Ordeals
Loại Undead
Steal Được N/A
Rơi Vật Dụng N/A
Abilities Cursed Song, Mute, Poison Gas
Yếu Với Fire, Holy, Throw
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch N/A
Hấp Thụ Ice
Thông Tin Khác Uses poisonous physical attacks
Scarmiglione
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
Scarmiglione2-ffiv-gba
#213#214 #215
Số Liệu Thống Kê
Level HP MP
15 3,523 220
Strength Magic
46 31
Defense M. Defense Evasion
1 22 90%
EXP Gil
3,600 2,500
Địa Điểm Mount Ordeals
Loại Undead
Rơi Vật Dụng N/A
Kỹ Năng Silence, Poison Gas, Song of Curse
Yêu Với Fire, Holy, Throw
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch N/A
Hấp Thụ Ice
Thông Tin Khác Uses poisonous physical attacks
Scarmiglione
スカルミリョーネ (Sukarumiryōne)
FFIV Scarmiglione2 ds
#161#162 #163
Số Liệu Thống Kê
Level HP
25 7,046
EXP Gil
28,184 3,000
Địa Điểm Mount Ordeals
Steal Được N/A
Thường Đánh Rơi N/A
Thỉnh Thoảng Rơi N/A
Hiếm Khi Rơi N/A
Rất Khó Rơi N/A
Kỹ Năng Cursed Elegy, Silence, Gas
Yếu Với Fire, Holy
Kháng Lại Dark
Miễn Dịch Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Hấp Thụ Ice, Earth
"I will ssssmite your ruin on the mountain sssside!"
—Scarmiglione, trước trận đánh thứ hai.

Đây là một biến thể khác của Scarmiglione. Tuy hắn không triệu hồi các con quái như trận trước, nhưng bù lại các đòn tấn công vật lý của hắn rất mạnh và gây ra trạng thái curse, blind cùng những trạng thái khó chịu khác. Hãy chắc rằng bạn có đủ số lượng bình Echo Herb, bởi vì thỉnh thoảng hắn sử dụng phép Silence. Hãy sử dụng Tellah và Porom để niệm phép Cura/Cure lên Scarmiglione (và cả những thành viên trong nhóm khi họ nguy hiểm) kết hợp với các bình Potion. Bạn cũng có thể dùng phép Fire của Tellah và Palom, nhưng Scarmiglione sẽ sử dụng những đòn đánh gây trang thái hoặc đòn tấn công đặc biệt Gas để đánh trả lại.

Một khó khăn khác là bạn sẽ vào trận trong tình trạng Back Attack, điều này sẽ khiến cho vị trí của các nhân vật bị thay đảo ngược.

Trận Đấu Thứ Basửa

Bài viết chính: Elemental Archfiends (Boss)

Gallerysửa

Kẻ Thù Liên Quansửa

Final Fantasy IV: The After Yearssửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên