FANDOM


Sinspawn là những quái vật sinh ra từ con quái vật khổng lồ Sin trong Final Fantasy X. Chúng là một phần quan trọng của Operation Mi'ihen, vì tổ chức Crusaders dùng các Sinspawn để gọi Sin, dụ nó đến chỗ họ. Có 5 Sinspawn mà nhóm bạn đã chiến đấu trong game, hoặc 6 nếu tính cả Sinscale.

Sinspawnsửa

  • Sinspawn Ammes - (một sinh vật giống cây cỏ chân ngỗng (anemone) lớn), bị AuronTidus tiêu diệt ở Zanarkand trong mơ.
  • Sinspawn Echuilles - (một quái vật giống sứa biển), bị Tidus và Wakka tiêu diệt trong cuộc tấn công tàu S.S. Liki dến Kilika của Sin.
  • Sinspawn Geneaux - (một quái vật với những xúc tu lớn trông giống một loài cây có vỏ), bị nhóm bạn tiêu diệt ở ngôi đền Kilika.
  • Sinspawn Gui - (một loại động vật chân khớp có vỏ cứng), bị nhóm bạn và sau đó là Seymour tiêu diệt trong Operation Mi'ihen.
  • Sinspawn Genais - (một phiên bản khác của Sinspawn Geneaux), bị nhóm tiêu diệt trong trung tâm Sin.
  • Sinscales - Một sinspawn nhỏ và yếu gặp ở Zanarkand trong mơ.

Những biến thể của Geneaux và Gui được tái tạo trong phần Original của Đấu trường quái vật lần lượt là CatastropheUltima Buster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên