FANDOM

NavaRose

biệt danh Nguyễn Đỗ Trung

Bảo quản viên Điều phối viên tán gẫu
  • Tôi sống tại Tp. Hồ Chí Minh
  • Tôi sinh ngày 3 tháng 8
  • Tôi là Nam
một người dùng vô danh
  Đang tải biên tập
Xem thảo luận lưu trữ
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.