FANDOM


FFVIII_Eyes_On_Me.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 5m 34s, 204kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Eyes on Me (Bài Hát)

    "Eyes on Me" là tên bài hát chủ đề trong Final Fantasy VIII. Do nhạc sĩ thiên tài Nobuo Uematsu…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:57, ngày 8 tháng 8 năm 2010
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:57, ngày 8 tháng 8 năm 2010
5m 34s (8,14 MB)NavaRose (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên