FANDOM


Từ Youtube

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Final Fantasy XIV

    Final Fantasy XIV, còn được gọi là Final Fantasy XIV Online, sẽ là đưa con thứ mười bốn của dòng…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:32, ngày 6 tháng 4 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:32, ngày 6 tháng 4 năm 2012480 × 269 (24 kB)NavaRose (tường | đóng góp)

Đặc tính hình