FANDOM


Flag_of_Japan.svg(tập tin SVG, 450 × 300 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 805 B)

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Auron

    Auron là một nhân vật điều khiển được trong Final Fantasy X. Ông từng là warrior monk của tôn giáo…

  • Before Crisis -Final Fantasy VII-

    Before Crisis -Final Fantasy VII- is a Japanese action role-playing game developed and published…

  • Chocobo Racing

    Chocobo Racing là một trò chơi trên hệ máy PlayStation, phát hành vào năm 1999 bởi công ty Square…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:26, ngày 15 tháng 7 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:26, ngày 15 tháng 7 năm 2010450 × 300 (805 B)Chamoisking (tường | đóng góp)

Đặc tính hình