FANDOM


Rydia.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 30s, 73kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Rydia

    Rydia, đôi khi được gọi là Rydia của làng Mist, là một nhân vật điều khiển được trong Final…

  • Trợ giúp:Âm thanh

    Xem những quy định về sử dụng những tập tin hình anh hoặc âm thanh tại Final Fantasy Wiki:Media…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:17, ngày 19 tháng 7 năm 2010
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:17, ngày 19 tháng 7 năm 2010
30s (266 kB)NavaRose (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên