FANDOM


Theme_of_Love.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 4m 40s, 215kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Theme of Love

    "Theme of Love" là bản nhạc chủ đề của Rosa Farrell trong Final Fantasy IV. Nó cũng là khúc nhạc…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:37, ngày 1 tháng 8 năm 2010
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:37, ngày 1 tháng 8 năm 2010
4m 40s (7,17 MB)NavaRose (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên