FANDOM


50px-Topapa

Topapa trong bản Snes

Topapa là nhân vật không điều khiển được trong Final Fantasy III.

Là già làng của làng Ur, ông ta là một trong những người nuôi lớn LunethArc (trong bản NES là nhận nuôi cả bốn hiệp sĩ ánh sáng ). Trước sự kiện mở đầu game, Topapa biết rằng Luneth có sứ mệnh trở thành hiệp sĩ ánh sáng. Khi ông ta nhận ra Luneth đã được chọn bởi viên tinh thể gió (Wind Crystal), ông mong Luneth sẽ may mắn trong cuộc hành trình của cậu.

FFIIIDS Topapa

Topapa trong bản DS

Topapa có thể gởi những lá thư thông qua Mognet trong bản DS, và người chơi có cơ hội nhận được nhiệm vụ phụ để lấy Job Onion Knight.

Ngoài lềSửa đổi

Trong hai bản làm lại của Final Fantasy đầu tiên là Dawn of Souls và 20th Anniversary, Topapa is tên tự động mà người chơi có thể chọn cho Job Black Mage.