FANDOM


Valefor có thể dùng để chỉ:

Từ nguyên họcsửa

Trong Ma quỷ học (Demonology - một ngành nghiên cứu về ma quỷ và các tín ngưỡng về ma quỷ, Valefor là Công Tước Địa Ngục. Hắn dụ dỗ người ta trộm cắp và là kẻ chịu trách nhiệm duy trì mối quan hệ tốt giữa những kẻ trộm cắp, nhưng sau đó lại đưa chúng đến giá treo cổ.


PalomDSPortrait Đây là trang giải nghĩa: liệt kê những bài viết có tên gần giống nhau. Nếu bạn đến đây thông qua một đường dẫn bên ngoài website thì xin vui lòng kiểm tra kỹ đường dẫn xem có chính xác hay không để đọc được chính xác bài viết mà bạn cần. PoromDSPortrait

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên