FANDOM


Chương 5: SOLDIER 1st Class


Rương báu: Star Pendant, Fire Materia, Blizzard Materia, Ether, 5000 Gil,
Earrings, Amulet.

Một chùm những nhiệm vụ đã được mở khóa bây giờ. Nhiệm vụ 3-1-1 và 3-1-2, 5-1-2, 8-1-3 đến 8-1-6 và 8-3-1 đến 8-3-6 đã được mở khóa.Nếu bạn đi đến phòng hướng dẫn và nói chuyện với người lính cấp 3 ở phòng hướng dẫn thì nhiệm vụ 7-1-1 đến 7-1-6 sẽ được mở khóa. Hầu hết những nhiệm vụ đã đươc mở khóa bây giờ. BẠn phải làm những nhiệm vụ này trước để mở khóa những nhiệm vụ tiếp theo. Kiểm tra cái hộc số 6 trong phòng hường dấn một lần nữa để lấy mỘt Star Pendant.

Sau khi save bạn có thể kiểm tra phòng huấn luyện và nói chuyện với Hojo. Chọn lựa chọn đầu tiên. Bạn có thể đấu một số trận đấu ở trong phòng VR:


Trận 1: 2x lính Wutai (178 HP) + 1x Foulander (482 HP)
Trận 2: 3x chó săn bảo vệ (491 HP)
Trận 3: 2x Blood Taste (914 HP)
Trận 4: Thí nghiệm 88 (ltrông giống Behemoth, 9999 HP)


Đi đến cầu thang máy và đến văn phòng giám đốc của người Lính. Zack sẽ được thăng cấp lên làm lính cấp 1.Sau một vài cảnh Zack sẽ có thêm vài bộ quần áođược thêm 2 ổ Materia, Materia kết hợp, Chuyển đổi SP, và 2 materia phụ thêm FIRE (M), Blizzard (M).Rời khỏi văn phòng hướng dẫn và chọn lựa chọn thứ 2 để có một đoạn cắt cảnh ngắn. Giờ bạn có thể ra khỏi đây. Đi vào thang máy lựa chọn cửa ra. Đi ra ngoài đến khu vực 8.

Nói chuyện với người phụ nữ ở trong Fanclubs và đi tới hướng đông nam. Nói chuyện với Người đán ông ở trên cầu thang. Đi đến đại lộ Loveless, nói chuyện với người phụ nữ đầu tiên và chọn lựa chọn thứ 1, Bà ta đang nói về Joe và cái Chocobo Teioh màu đen của anh ta. Bạn biết anh ta chứ. Người cưỡi con chocobo luôn có chỉ số cao hơn bạn trong FF7. Chính là anh ta. Dù sao…điều này cũng mở khóa một nhiệm vụ Sau đó đi lên con hẻm phía bắc và nói chuyện với người phụ nữ ở đây. Sau khi nhiệm vụ được mở khóa thì bạn nên kiểm tra hôp thư điện tử. Quay lại trự sở Shinra và kiểm tra những nhiệm vụ mới ở điểm save. Nhiệm vụ 2-1-1 và 2-1-2 đã được mở khóa. Khi bạn xong hãy đi đến phòng giám đốc.

Sau một cảnh, Bạn đi vào cầu thang máy và chọn lựa chọn trên cùng. trong thang máy bạn có thể lựa chọn đi ra ở tầng 49 và làm một số lực chọn hay chọn lựa chọn đầu tiên đi thẳng tới cầu thang

Ở tầng 49 bạn sẽ phải đấu với 3 cái máy rửa chén I màu đỏ khá yếu. chúng chỉ có 570 HP, 1 Sp và 8 gil. Nói chuyện với người lính thứ 3 và có một trận đấu, Phần thưởng cho bạn Ether vì đã cứu anh ta. Bây giờ đi vào phòng huấn luyện và đấu với 6 cái máy rửa chén I. Chọn lựa chọn đầu tiên sau trận đấu để nhận 5000gil. KHông quá tệ. Đi xuống cầu thang. Tại đây bạn phải đấu với đủ loại kẻ thù : 5 tên trả thù của Genesis, 6 cái máy quét, 7 cái máy rửa chén màu đỏ I. Sau trận đấu, một vài cảnh diễn ra và cissnei được thêm DMW và bạn sẽ ở khu vực 8 bây giờ.

Theo Cissnei đến con đường Loveless, sau khi bạn save game, có lẽ.Kiểm tra bên trái và cứu mấy đứa trẻ. chúng sẽ đưa cho bạn Earings coi như phần thưởng. Cứu người mẹ và đứa con gái ở bên phải đế lấy amulet. Đi thẳng tới con đường để đấu với trùm phụ là:

Đánh Trùm: G Eraser
G Eraser
HP:8400 | Steal:Ether, Hi-Potion  | Rớt đồ: Barrier (M)
Bài viết chính: G_Eraser

Chiến thuật: Tên này không khó. Trang bị barrier nếu bạn có. Cứ chạy ra sau lưng hắn và chém thật nhiều. Đòn của hắn rất dễ tránh ngoại trừ Scorcher. Hãy hồi máu khi hắn làm vậy và bạn sẽ không sao.

sau trận đấu Cissnei sẽ đưa bạn địa chỉ của shop (Research Dept. QMC). Sau cảnh đó bạn sẽ ở lò phản ứng Mako số 5. Save game lại.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên