FANDOM


Yokun

High Summoner Yocun.

Lady Yocun (ヨンクン, Yonkun) là một nhân vật không điểu khiển được trong Final Fantasy X. Bà là một chiến binh Crusader và sau đó là High Summoner của Spira trong Final Fantasy X. Bà thường tập luyện bên ngoài Cavern of the Stolen Fayth. Lady Yocun được các thành viên Crusaders, những người rất ngưỡng mộ bà, nhắc đến vài lần. Bà xuất hiện trong một đoạn kí ức được pyreflies tạo ra trong Zanarkand Dome, cùng với một Guardian tình nguyện trở thành Final Aeon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.